ANBI

RSIN/KvK
Stichting International Conducting Competition Rotterdam
RSIN: 858497906
KvK: 70885427

Contactgegevens
Adres:
Schouwburgplein 50
3012 CL Rotterdam
Telefoon: 030 - 69 66 145
Email: info@iccr.nl
Website: www.iccr.nl

Bestuur
Dhr. M. Sanders, voorzitter
Mevr. S. Toth, vicevoorzitter
Dhr. G. Oostvogel, penningmeester
Dhr. A. ’s-Gravesande, secretaris
Mw. A. Bolle
Dhr. A. Castelein
Het gehele Bestuur draagt onbezoldigd bij aan de stichting
Doelstelling
Het Internationaal Dirigentenconcours Rotterdam levert een substantiële bijdrage aan de ontwikkeling en profilering van getalenteerde jonge dirigenten. Middels de organisatie van een driejaarlijks internationaal toonaangevende muziekwedstrijd, waarmee toptalent ondersteuning wordt geboden bij de opstart van hun internationale carrière. Dit alles middels een publieksvriendelijke, mediagerichte festival-structuur.
Beloningsbeleid
Bij de beloning van de directie en personeel wordt de CAO van de Gemeente Rotterdam gevolgd.
Beleidsplan
Voor de periode 2018-2022 is een beleidsplan vastgesteld, dat u hier kunt downloaden.
Verslag van uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording
De jaarcijfers van 2021 kunt u hier downloaden.

Beleidsplan 2018-2022

Missie en visie
Het Internationaal Dirigentenconcours Rotterdam levert een substantiële bijdrage aan de ontwikkeling en profilering van getalenteerde jonge dirigenten.
Stichting International Conducting Competition Rotterdam (ICCR) is in 2018 opgericht met het doel om met ingang van 2022 driejaarlijks een internationaal toonaangevende muziekwedstrijd te organiseren, waarmee toptalent ondersteuning wordt geboden bij de opstart van hun internationale carrière. Dit alles middels een publieksvriendelijke, mediagerichte festival-structuur.

Drie ambities
• Een radicaal vernieuwende concours-structuur implementeren, waarbij minder focus ligt op het wedstrijd element en meer aandacht wordt gegeven aan de positionering van de deelnemers. Daarmee vervult het ICCR een toonaangevende rol binnen de concours- en klassieke muziek wereld in het algemeen.
• Een evenement organiseren dat een significante bijdrage levert aan de promotie van klassieke muziek en symfonische muziek in het bijzonder, dat is ingebed in het culturele landschap van Rotterdam, en dat een (inter)nationale reikwijdte en importantie heeft.
• Een internationaal netwerk-moment creëren, waar de belangrijke spelers uit de internationale orkest-wereld elkaar treffen.

Algemeen Belang
Het ICCR levert bijdragen op zeven vlakken.
1. Het versterkt de positie van Rotterdam als internationale cultuurstad, in het bijzonder op het terrein van muziek;
2. Brengt als enige festival alle Rotterdamse ensembles en symfonieorkest samen en biedt een podium om hun naam en faam internationaal verder uit te bouwen.
3. Het draagt bij aan de ontwikkeling van jonge musici, die op hun beurt later een significante bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit van de klassieke muzieksector en de publieke belangstelling daarvoor.
4. Het biedt, dankzij de opzet als 'vocaal-orkestraal festival', de mogelijkheid om nieuwe aanwas te ontdekken, bestaand en nieuw publiek in te wijden en wegwijs te maken in het uitgebreide repertoire.
5. Het dient als (internationaal) uithangbord voor de Nederlandse muzikale traditie. Nederland als platform van talentontwikkeling en de erkenning daarvan.
6. Met uitgebreide verslaglegging in de media en uitzending via wereldwijd goed bekeken netwerken weet het concours een nieuw publiek te bereiken, te interesseren voor jong directietalent en de kwaliteit van het Nederlandse muziekleven.
7. De specialistisch ronde-structuur biedt de mogelijkheid om begaafde ‘all rounders’ te ontdekken, maar evengoed talenten met een uitgesproken specialisme op een deelgebied van het repertoire dat de muziekgeschiedenis heeft voortgebracht. Die beslaat immers inmiddels al vele eeuwen.

Noodzaak
Wereldwijd is het aantal initiatieven dat georganiseerd wordt voor deze doelgroep naar verhouding gering. Waar internationaal het aantal concoursen voor met name instrumentalisten (zowel solo als in allerhande combinaties) toeneemt, valt er voor directietalent juist een afname waar te nemen. Sinds 1999 verdween een tiental competities, waaronder zeer respectabele, deels vanwege bezuinigingen (Nederland, Griekenland), deels doordat organiserende (radio)symfonieorkesten werden ontbonden. Gesprekken met orkesten, opleidingsinstituten en gerenommeerde dirigenten maken duidelijk dat er behoefte bestaat aan een dirigentenconcours van wereldklasse. Een concours dat bovendien méér kan bieden dan de reeds bestaande buitenlandse initiatieven.
Het is van cruciaal belang voor de ontwikkeling van jong directietalent om gelegenheid te krijgen te werken met hun 'instrument', een orkest, in welke samenstelling dan ook.
De concoursformule is hier een ideaal vehikel voor, omdat die in een korte periode de mogelijkheid biedt aan dirigeertalent om zich op verschillende momenten en met uiteenlopend repertoire te presenteren. Door een focus op verschillende genres en tijdperiodes krijgen deelnemers de kans om zich te presenteren als specialist dan wel als alleskunner.
Daarnaast moeten deelnemers zich bewijzen als communicatieve ambassadeurs voor de muziek bij een breed publiek.
Als evenement staat een concours dicht bij de uiteindelijke muziekpraktijk, terwijl het vanwege zijn bijzondere karakter meer aandacht weet te genereren bij media en publiek dan een ‘gewoon’ concert.

Locatie
Juist in Nederland is ruim voldoende aanleiding en bestaansgrond voor een internationaal dirigentenconcours. Ons land kent een grote orkestrale traditie en heeft historisch een goede reputatie in het aantrekken van dirigenten die zich elders al bewezen hebben.
Jong talent echter, krijgt spaarzaam de kans zich te manifesteren. Tussen 1953 en 1992 vond jaarlijks in Hilversum een internationale dirigentencursus plaats, georganiseerd door de NRU/NOS. In 1994 werd deze vervangen door het Kondrashin Concours, ter nagedachtenis van de vermaarde vaste dirigent van het Concertgebouworkest, maar dit concours is na vier edities een stille dood gestorven door bezuinigingen en verminderde belangstelling bij organisator NOS.
Het concours kiest als thuisbasis voor Rotterdam, een stad met een rijke orkestrale traditie en internationaal gerenommeerde ensembles en orkesten. Belangrijker nog heeft Rotterdam altijd voor opgelopen als het gaat om het bieden van kansen aan internationaal talent, zo kregen dirigenten als Valery Gergiev, Yannick Nézet-Séguin en Lahav Shani in Rotterdam de allereerste kans om zich internationaal te ontplooien.

Opbouw Concours
De International Conducting Competition Rotterdam hanteert een vernieuwende formule door gebruik te maken van verscheidene gerenommeerde orkesten, c.q. formaties, maar ook van verschillend niveau van studenten tot professionele orkesten. Het onderscheidt zich verder van bestaande concoursen door zijn opbouw die bestaat uit verschillende rondes met verschillende genres, te weten: (licht) klassiek, romantisch, modern en recent repertoire, alsook opera, waarbij gewerkt dient te worden met solisten. Een uniek en niet eerder door een concours toegepast onderdeel is een openbare openlucht ronde, de ICCR PROMS. Als startschot voor ICCR krijgen de deelnemers ieder de opdracht om een toegankelijk ‘thematisch’ programma samen te stellen, waarbij het gebruik van vernieuwende elementen toegejuicht wordt. Voor de ontwikkeling en uitwerking van deze ronde zullen de kandidaten bijgestaan worden door een door het concours aangestelde regisseur. Dit alles biedt ruimte aan de deelnemers om verschillende vaardigheden en specialisaties te tonen aan een groot publiek dat uitvoering van dit onderdeel gratis kan bijwonen (op bijvoorbeeld het Schouwburgplein).

Het concours valt in drie fasen uiteen:
- de selectieronden in december 2020
- het concours in mei 2021
- het vervolgtraject voor de winnaars vanaf seizoen 2021-2022.

De openbare selectieronden worden gehouden gedurende vijf dagen in samenwerking met Sinfonia Rotterdam en Codarts Symphony Orchestra. Deze selectie bestaat uit twee opeen volgende ronden (genoemde data moeten als voorbeeld worden gezien). De jury voor de selectierondes zal bestaan uit onder andere een representatie van de orkesten die meewerken aan het concours.
Selectieronde 1
Data: 15-16 december 2020 - 2 dagen (in vorm van eerste repetitie)
Kandidaten: 24
Orkest: Codarts (40-50 musici)
Repertoire: klassiek basisrepertoire
(Mozart – ouverture / Haydn symfonie)

Selectieronde 2
Data: 17-18 december 2020
Kandidaten: 12
Orkest: Sinfonia Rotterdam (40-50 musici)
Repertoire: Vroeg romantisch repertoire (Beethoven symfonie)

Tijdens het concours krijgen vijf finalisten de kans om hun kwaliteiten te tonen in zes verschillende rondes met klassiek, romantisch, modern en operarepertoire, alsmede in de wijze van samenwerken met een solist. De rondes zijn als volgend opgebouwd:
(genoemde data moeten als voorbeeld worden gezien)

Concoursronde 1
Data: 21-23 mei 2021 2 dagen repetitie, 1 avondconcert
Orkest: Doelenensemble (20-30 musici)
Repertoire: modern en recent repertoire

Concoursronde 2
Data: 25-27 mei 2021 2 dagen repetitie, 1 avondconcert
Orkest: Orkest van de Achttiende Eeuw
Repertoire: Bach – Cantate

Concoursronde 3
Data: 24&30 mei 20212 dagen repetitie, 1 avondconcert
Orkest: Sinfonia Rotterdam
Repertoire: “Proms” - toegankelijk repertoire
Concoursronde 4
Data: 28-29 mei 2021 2 dagen repetitie, 1 avondconcert
Orkest: Budapest Festival Orchestra
Repertoire: Piano / Viool concerten

Concoursronde 5
Data: 1-2 juni 2021 2 dagen repetitie, 1 avondconcert
Orkest: Rotterdams Philharmonisch Orkest &
Rotterdam Symphony Choir
Repertoire: opera

Concoursronde 6
Data: 3-4 juni 2021 2 dagen repetitie, 1 avondconcert
Orkest: Rotterdams Philharmonisch Orkest
Repertoire: groot symfonisch repertoire

Vervolgtraject / career development
Allen laureaten (dat kunnen er dus maximaal vijf zijn) krijgen als één van de prijzen een Career Development Programme aangeboden, gericht op verdere professionele ontwikkeling. Een belangrijk aspect hiervan is een assistent-dirigentschap bij het RPHO voor een periode van 2 jaar. Daarnaast kunnen de winnaars rekenen op een reeks gastdirigentschappen en masterclasses bij diverse orkesten en ensembles in binnen- en buitenland.
Voorts worden zij drie jaar lang ondersteund en krijgen zij coaching en begeleiding bij hun PR (website, persfoto’s, video’s, etc.) en worden geholpen bij het vinden van een passende impresario. Ook wordt ingezet op een documentaire die de ontwikkeling van de winnaar na het concours vastlegt.

Jury
Ook voor de beoordeling van de concoursrondes hanteert het ICCR een vernieuwende formule.
Iedere ronde wordt afzonderlijk gejureerd, waarbij er een winnaar per ronde (en dus per stijlperiode) en een algemene Grand Prix-winnaar wordt geselecteerd.
Hiervoor wordt de jury samengesteld uit een kern van vier leden die het gehele concours volgen, aangevuld met drie per ronde wisselende leden met kennis van de specialisatie van die ronde. Naast dirigenten krijgen ook orkestmanagers en de orkesten een stem in de jury.
Daarnaast krijgt ook het publiek de kans om een voorkeur uit te spreken voor een kandidaat. Na iedere ronde wordt de balans opgemaakt bij zowel orkest als publiek, en deze resultaten worden diezelfde avond nog bekend gemaakt als stimulans voor discussie.

Educatieve activiteiten en stadsprogrammering
Publieksactiviteiten
Het ICCR wordt opgezet als een festival van de orkestraal-vocale muziek, met naast de concourselementen, een verdiepende en vernieuwende programmering op verschillende stadslocaties, inclusief de openlucht. In talkshows, lezingen, videoprojecties, (historische) documentaires en ook tentoonstellingen, wordt nader ingegaan op het mysterie van het dirigeren. Het programma richt zich zowel op kenners als amateurs, op geïnteresseerden en jeugd. Het is derhalve breed van opzet.

Stadsprogrammering
Ook buiten de muren van De Doelen zal het ICCR zichtbaar zijn. Op verschillende plekken in de stad zullen interactieve installaties verrijzen waar voorbijgangers in game-achtige setting kunnen ervaren wat het is om een dirigent te zijn.

Netwerk activiteiten
Om een grote professionele achterban in de internationale muziekwereld aan te spreken zal tijdens het concours een symposium gehouden worden dat zich concentreert rond de vraag hoe talentontwikkeling van dirigenten en jonge musici in het algemeen inhoudelijk beter vorm kan krijgen in de alledaagse professionele muziekpraktijk.

Educatieve activiteiten
In het randprogramma wordt veel ruimte voor jong talent en amateurmusici (individueel en in groepsverband) ingericht met openbare activiteiten op verschillende niveaus, ook in de openlucht (Schouwburgplein).

Doelgroepen
ICCR kent verschillende doelgroepen.
1. Potentiële deelnemers. Internationaal toptalent tussen de 20 en (maximaal) 35 jaar. Naar verwachting zullen zo'n 300 à 500 kandidaten zich aanmelden. Om deze doelgroep goed te kunnen bereiken zullen in de jaren voorafgaand aan het concours passende activiteiten georganiseerd worden, waaronder masterclasses. Zo kan een verbinding worden gelegd met opleidingsinstituten (conservatoria) en aldus potentiële deelnemers worden gescout.
2. Professionals. Het is van belang voor de carrière ontwikkeling van de deelnemers, dat hun prestaties opgemerkt worden door de experts uit de internationale klassieke muziekscene. Ook om deze eerste editie goed te kunnen positioneren zullen afgevaardigden van belangrijke internationale stakeholders, zoals artistiek managers van orkesten, festivals en zalen, alsook vertegenwoordigers van impresariaten en vakjournalisten actief geworven worden.
3. Publiek. Het ICCR wordt opgezet als een festival van de orkestraal-vocale muziek, waarbij meer dan gebruikelijk het publiek inzicht krijgt van wat er op het podium plaats vindt en hierbij actief wordt betrokken om de concertbeleving te vergroten.
Doordat het concours de vijf vaste bespelers van De Doelen een plek geeft, ieder met diens eigen achterban, heeft het concours in de basis reeds een groot publieksbereik dat kan worden aangesproken.
Het concours moet verder een ‘gateway’ functie hebben voor nieuw publiek en ook interessant zijn voor leeftijdsgenoten van de deelnemers. Met name de ICCR PROMS- ronde zal een brug slaan naar een jonger publiek.
Door verder in te zetten op samenwerking met gevestigde nieuwe mediapartners als Medici TV zal een zeer omvangrijk internationaal publiek (momenteel meer dan 5 miljoen abonnees) bereikt worden.
Door tenslotte ook de stad Rotterdam te betrekken met gratis en toegankelijk aanbod in de openbare ruimte zal het concours een breed draagvlak creëren.

Media
International Conducting Competition Rotterdam wordt opgezet als een mediagericht concours dat zich volledig zal richten op nieuwe media. Zo zal het volledige concours (inclusief repetities) te volgen zijn via een live webcast, waarvoor wordt samengewerkt met het grootste online-klassieke muziek platform MediciTV dit gecombineerd met een gratis webcast via eigen kanalen als youtube en facebook.
Aangezien de capaciteiten van een dirigent voor de onervaren toeschouwer lastig te beoordelen zijn, is het van belang dat het publiek goed geïnformeerd wordt en het 'mysterie van de goede dirigent' ontrafeld wordt. Belangrijk aspect daarbij is het belichten van de identiteit van de deelnemers: door middel van videoportretten en interviews wordt hun persoonlijkheid en artistieke visie aan het publiek getoond. Alle verrichtingen voor én achter de schermen zijn online te volgen.

Organisatie
Stichting International Conducting Competition Rotterdam kent een bestuur met vijf leden Martijn Sanders (voorzitter), Sylvia Toth (vice-voorzitter), Ad ’s-Gravesande(secretaris), Gabriël Oostvogel (penningmeester) en Aukje Bolle. Daarnaast kent de stichting een Raad van Advies, bestaande uit representanten van de samenwerkingspartners onder wie George Wiegel. Tot slot wordt er een Comité van Ambassadeurs samengesteld met gerenommeerde individuen uit de culturele, politieke en private sector, met als startpunt Jaap van Zweden.
Voor de daadwerkelijke operatie is een overeenkomst gesloten met Stichting Liszt Concours. Deze stichting heeft ervaring in de organisatie van betekenisvolle internationale muziekwedstrijden en heeft bewezen toptalenten de best mogelijke ondersteuning te kunnen bieden bij de opbouw van hun internationale carrière. Het Internationaal Franz Liszt Pianoconcours strekt in dit kader tot aanbeveling. Dit concours staat bekend als een van de meest prestigieuze concoursen wereldwijd. Met Stichting Liszt Concours wordt een bestaand grootschalig internationaal netwerk aan opleidingsinstituten, impresario’s, orkesten en zalen aangeboord.
De gedetacheerde organisatie heeft een compact, maar krachtig team (2,78 fte), dat bestaat uit een directeur, een productie- / tourneemanager, een marketingcoördinator en een administratiemedewerker.
Aanloop & Tijdlijn
De eerste editie van het International Conducting Competition Rotterdam staat gepland voor de vroege zomer van 2021. Dat klinkt ver weg, echter voor het opzetten van een dergelijk grootschalig evenement is een lange aanloop noodzakelijk.
In voorbereiding op het concours vinden vanaf 2019 masterclasses en academies plaats. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de kracht van de partner-orkesten. Zo vervullen dirigenten van het Rotterdams Philharmonisch Orkest een rol bij deze academies, en wordt samengewerkt met de Nationale Master Directie (een samenwerkingsverband tussen het Conservatorium van Amsterdam en het Koninklijk Conservatorium in Den Haag).
De masterclasses dienen om een intensieve relatie met deze opleidingsinstituten (conservatoria) te ontwikkelen, in contact te komen met potentiële deelnemers en hen te motiveren tot deelname aan het concours. Bij de organisatie van het Liszt Concours is dit een zeer effectieve constructie gebleken. Aan de ene kant wordt direct een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van talenten, aan de andere kant is het een marketingtool waarmee de naam van het concours geladen wordt en een vertrouwensrelatie gecreëerd kan worden met zowel docenten als studenten (toekomstige deelnemers).
Reflectie en toekomstperspectief
International Conducting Competition Rotterdam wordt niet opgezet als éénmalig initiatief, maar zal een evenement zijn dat met een periodiek van 3 jaar georganiseerd wordt. De tweede editie staat gepland voor 2024. De eerste voorbereidingen hiervoor zullen reeds voor aanvang van de eerste editie in gang gezet moeten worden, met het oog op zaalreserveringen, het vastleggen van ensembles en het engageren van de internationale jury.
Vanzelfsprekend zal de opzet van de volgende edities na evaluatie verder verfijnd worden.
Het is dan ook de doelstelling dat met de tweede editie de positie van het ICCR als internationale marktleider bevestigd wordt. Hierbij speelt uiteraard ook het succes van de winnaars van het concours een cruciale rol. Dit succes is niet direct meetbaar, maar zal pas na een periode van 8 à 10 jaar na het concours vastgesteld kunnen worden. Derhalve is het streven om in 2030 de reputatie opgebouwd te hebben dat Rotterdam dé internationale ‘hub’ is voor dirigeertalent naar een succesvolle carrière.

KEEP IN TOUCH

Sign up for our newsletter to receive the latest news.